Bokmerker:Ansvar

_
Ansvarfrivilje
Ansvarpulverisering
Ansvaruvitenhet
Etisk ansvar
Kollektivt ansvar
Læring
Menneskehetens kollektive ocd
Objektivt ansvar
Proaktivt ansvar
Pulverisering
Rasjonell ansvarliggjøring
Reaktivt ansvar
Taansvar
Uaktsomhet