Bokmerker:Ansvar

_
Ansvarfrivilje
Ansvarpulverisering
Ansvaruvitenhet
Etisk_ansvar
Kollektivt_ansvar
Læring
Menneskehetens_kollektive_ocd
Objektivt_ansvar
Proaktivt_ansvar
Pulverisering
Rasjonell_ansvarliggjøring
Reaktivt_ansvar
Taansvar
Uaktsomhet