Bokmerker:Ansvar

_
Ansvarfrivilje
Ansvarpulverisering
Ansvaruvitenhet
Etisk_ansvar
Kollektivt_ansvar
Menneskehetens_kollektive_ocd
Objektivt_ansvar
Pulverisering
Rasjonell_ansvarliggjøring
Taansvar
Uaktsomhet