Bokmerker:Det anklagende mennesket

_
Hevnens_grunnleggende_drivkraft
Rettferdig_fordÝmmelse
Sanksjonisme
Sosial_kontaminasjon
Syndebukk_syndom
Vinduet_for_fordÝmmelse