Bokmerker:Det anklagende mennesket

_
Hevnens grunnleggende drivkraft
Rettferdig fordømmelse
Sanksjonisme
Sosial kontaminasjon
Syndebukk syndom
Vinduet for fordømmelse