Bokmerker:Det modne mennesket

_
Formynderrollen
Ingeniørtenkning
Karriere
Kritikk
Moden_usikkerhet
Perfeksjonist
Profesjon
Rettferdighet
Uenighet
Utvikle_modenhet
Villdyret
_tåle_å_vinne