Bokmerker:Det rivaliserende mennesket

_
Destruktiv konkurranse
Ideell konkurranse
Overlegenhet underlegenhet
Usunn konkurranse