Bokmerker:Det sosiale spill

_
Bedømmelse av individet
Folkedemoner
Hlk518122117
Selvoppfyllende profetier
Ærlighet varer lengst
Allianser
Alliansesignalisering
Arroganse
Baktalelse
Bedømmelse
Belæring
Biologisk innfl bedømmelse mennesker
Demoner fantasier
Demonisering
Det sosiale spill i økonomiske termer
Det sosiale universet
Dobbelansikt
Dominans
Dybdefortolkning
Eskalering
Fri vilje
Glansbilde mennesket
Hauk eller due
Høflighet
Kognitiv allianse synkronisering
Konflikt
Konformitetseffekten
Konkurranse og samarbeid
Korrupsjon
Kulturell normalisering
Løgn
Mennesket resurs subjekt
Mini myter
Moral som hersketeknikk
Opportunisme
Prestisje
Profet i eget hus
Rasjonelle beslutninger sosiale spill
Rasjonelle beslutninger sosialt spill
Releasjoner
Ressurs eller subjekt
Rettferdighet
Roller og rollemønstre
Samle ved paa sabbaten
Selvoppfyllende profeti
Sosial distanse
Sosial distansering
Sosial fortolkning
Sosial kannibalisme
Sosial kontroll
Sosial korrupsjon
Sosial nullstilling
Sosial oppblåsing
Sosial punktering
Sosial smaksforsterker
Sosial stempling
Sosial utrenskning
Sosial utrenskning sosial arv
Sosial valuta
Sosiale konstruksjoner
Språk
Utnytting
Utvikling av manipulasjonskompetanse
Villdyret gjenskaper steinalderen