Bokmerker:Evolusjonsteorien

_
Art
Chardin
Darwins_tre_betingelser
Den_andre_termodynamiske_hovedsetning
Det_naturlige_utvalg
Evolusjonshastighet
Fire_forutsentinger
Fitness
Fossilmangel
Hamilton
Hvor_sannsynlig_er_jeg
Lamarck
Lekkasje
Malthus
Mikro_makro_evolusjon
Prinsipp_1
Punktualisme
Seleksjonstrykk
Stasis
Statistisk_tilfeldighet
Steg_prinsipp_2
Utvikling_kompleksitet