Forakt

Holdning til enkeltmennesker eller grupper som inneholder et eller flere elementer av:

·         fordømmelse eller intoleranse

·         nedverdigelse

·         manglende respekt

·         manglende empati eller likegyldighet

·         nedlatenhet

·         umenneskeliggjøring

·         Hat

·         Dirtyfisering

·         Arroganse

 

Det som preger forakten er at den er nedoverrettet. Man er arrogant og ser ned på den man forakter. Man distanserer seg fra den og regner seg selv som et bedre menneske. Forakten har sin bakgrunn av aggresjon, ønsket om å dominere, og vilje til å plage eller skamme den som foraktes.