Bokmerker:Fra ånd til fysikk

_
Detaljeringsnivåer
Hjerne ånd samspill
Kunnskap gjennom åpenbaring
Nevropsykologi