Bokmerker:Fra Analytisk etikk til empatisk etikk

_
Hlk516402322
Hva skal vi
Punkt 6: empatisk
Absolutt moral
Analytisk objektivisering
Ansvar
Begreper som etiske m%e5l
De syv punkter
Demonisering i empatisk etikk
Empatisk etikk
Empatisk rasjonalitet
Empatisk tin%e6rming praktisk etikk
Etikken skal anspore til god atferd
Etikken skal ikke v%e6re m%e5l i seg selv
Etikken skal v%e6re %c6rlig og realistisk
Etikken skal v%e6re rasjonell
Etikken skal være universal
Fra naturlig empati til fornuft
Frihet
Friheten til %e5 forvalte eget liv
Genenes overlevelse
Handling
Hva er etikken til for
Hva er hellig
Individet og massen
Ingen etiske singulariteter
Intersubjektiv moral
Kalde rettigheter
Kj%e6rlighet
Kj%e6rlighetens motsetning
Kristne verdier i samfunnet
Lidelse
Livets hellighet
Makt gir ikke rett
Menneskeverd
Moral aggresjon
Naturen
Objektivisering
Plikt frihet overmakt avmakt
Relativisme
Rettferdiggjøring
Rettferdighet
Sannhet
Sorte steiner
Tingenes formål
Verktøy
Viljen til %c5 ta plass i verden