Bokmerker:Fra flokkdyr til homo

_
Den_store_splinten
Gjenskaper_steinalderen
Hjernestørrelse_og_avkommets_lange_oppve