Bokmerker:Fra flokkdyr til homo

_
Den store splinten
Gjenskaper steinalderen
Hjernestørrelse og avkommets lange oppve
Ja vi er natur