Bokmerker:Fra gener til atferd

_
Arv miljø
Huske følelser