Bokmerker:Fra naturtilstand til rettsvesen

_
Hlk381985382
Msocom_1
Risikoen_for_selvtekt
Avskrekking_og_risiko
Avskrekking_rasjonalitet
Balansering_mellom_straff_og_gjerning
Den_allmenne_rettsfølelse
Det_kantianske_syn_på_straff
Det_ulitaristiske_syn_på_straff
Fokus_offer_eller_overtreder
Forklaring_eller_skyld
Gjerningspersonens_behov
Ja_takk_begge_deler
Konflikt_ansvarlighet_forståelse
Kostnaden_ved_straff
Offerets_eller_pårørendes_behov
Oppgjør
Oppsummering_det_modne_samfunn
Psykologisk_effekt_av_straff
Reaktive_virkemidler
Samspillsloven
Skadeindeks
Virkemidler