Bokmerker:Handling

_
Initiativ,_evnen_til
Handlingsevne
Handlingsrom
Initiativ
Kurve_handling_emosjon_kognisjon