Bokmerker:Handling

_
Initiativ, evnen til
Handlingsevne
Handlingsrom
Initiativ
Kurve handling emosjon kognisjon