Bokmerker:Informasjonspålitelighet

_
All_informasjon_er_reell_info
Dataforvrengning
Informasjonsprosessen
Kausalitetsforvregning
Menneskelige_overføringsnett
Mennesket_som_informasjonsformidler
Nøkkelforvregning
Parallell_informasjonsoverføring
Resursforvregning
Virkelighet_til_kunnskap