Bokmerker:Maktmekanismer

_
Overtolkningsmakt
Alfamenneskets_verktøykasse
Anti_realisme
Arenakontroll
Autoritet
Belønning_straff_avskrekking
Definisjonsmakt
Destruksjonsmakt
Det_rasjonelle_verktøykasse
Flertallsmakt
Fysisk_makt
Generelt
Gruppetilhørighet
Identitetsdominans
Informasjonsmakt
Karismatisk_makt
Kompetanse
Konspirasjon
Kunst
Latterliggjøring
Lover_og_regler
Maktspråk_basert_på_fysisk_makt
Manipulasjon
Media
Mobbing_humor
Nedverdigelse
Ovbertolkning
Overgrep
Overtolkning
Religion
Religion_virus
Seksuell_makt
Skyld_og_skam
Sosial_definering
Sosial_definering_og_spraak
Sosial_makt
Svindel
Tjenester
Trussel
Konomisk_makt