Bokmerker:Maktmekanismer

_
D8konomisk makt
Overtolkningsmakt
Alfamenneskets verkt%f8ykasse
Anti realisme
Arenakontroll
Autoritet
Bel%f8nning straff avskrekking
Definisjonsmakt
Destruksjonsmakt
Det rasjonelle verkt%f8ykasse
Flertallsmakt
Fysisk makt
Generelt
Gruppetilh%f8righet
Identitetsdominans
Informasjonsmakt
Karismatisk makt
Kompetanse
Konspirasjon
Kunst
Latterliggjøring
Lover og regler
Maktspr%e5k basert p%e5 fysisk makt
Manipulasjon
Media
Mobbing humor
Nedverdigelse
Ovbertolkning
Overgrep
Overtolkning
Religion
Religion virus
Seksuell makt
Skyld og skam
Sosial definering
Sosial definering og spraak
Sosial makt
Svindel
Tjenester
Trussel