Bokmerker:Menneskeverd

_
Avindividualisering
Dårlig_menneskesyn
Etisk_verdi
Inflasjon_på_menneskeverdet
Nytteverdi
Selvfølelse
Sosial_verdi