Bokmerker:Om hva et menneske er og hva det har

_
Sosial tilhørighet
Det sosiale handlingsrommet
Fattigdom
Fysiske ressurser
Handlekraft
Karisma
Kompetanse
Kortstokken
Loven om negativ omfordeling
Mentale ressurser
Moralsk kapital
Seksuell markedsverdi
Sosial appell
Sosial identitet
Sosial tilhørighet
Sosiale ressurser
Språket fanger oss
Status
Talent
Underkastelse
Konomisk ressurser