Bokmerker:Rasjonelle Beslutninger

_
Argumentasjonsteori
Beslutninger_på_sviktende_grunnlag
Beslutningsprosess
Konsekvensanalyse
Litt_argumentasjons_teori