Bokmerker:Subjektivisme for objektivister

_
Ayn rand samle tankene
Er til bør
Fri vilje
Følelser