Bokmerker:Uendelighetsteorien

_
Avsluttende kommentarer
Dimensjonsniv%e5
En underlig taushet
Kosmiske perspektiver
Motforestillinger
Over null
Tallet uendelig
Tilsynelatende og absolutt kompleksitet
Trylleformelen
Uendelighetsteoriens postulater