Bokmerker:Utvikling av individuelle verdi systemer

_
Den_egosentriske_prioritet
Evnen_til_
Den_egosentriske_prioritet
Evne_den_reelle_verdiprofil
Identifikasjon
Karakter
Modenhet
Mot
Psykologisk_status
Risiko
Selvkontroll
Selvstendighet
Verdi_profiler