Bokmerker:Ansvar

_
Alvorlighetsgrad og behov for oppgjør
Ansvarfrivilje
Ansvarpulverisering
Ansvarsfraskrivelse
Ansvaruvitenhet
Etisk ansvar
Kollektivt ansvar
Læring
Menneskehetens kollektive ocd
Objektivt ansvar
Proaktivt ansvar
Pulverisering
Rasjonell ansvarliggjøring
Reaktivt ansvar
Taansvar
Uaktsomhet