Forholdsberegning av hypotesene
Dominans hypotesen 0,001328 % 0,002557 %
Samarbeidshypotesen 0,012820 % 0,024690 %
Solo-hypotesen 51,91 % 99,972753 %
51,925158 % 100,000000 %