Oppsummering
Sannsynlighets sum indikatorer 75 %
Betingelser 0,001767 %
Total sannsynlighet 0,001328 %
Indikatorer
De må ha vært to for å holde kontroll (Tema 2) 3 % 3 %
K sine tidligere historier (Tema 6) 1 % 3,94 %
Sannsynlighet for at sakkyndige ikke ble lurt (Tema 12) 2 % 5,86 %
A sin troverdighet (Tema 12) 45 % 48,22 %
De har gitt hverandre alibi (Tema 7) 15 % 55,99 %
DNA beviser to gjerningspersoner (Tema 9) 29 % 68,92 %
Begge var sett sammen før og etter hendelsen (Tema 19)  0 % 68,92 %
At de begge spurte etter hverandre da de ble arrestert (Tema 20) 20 % 75,13 %
Betingelser
At K har planlagt dette( Tema 1) 8 %
Gjerningsmannsprofilen (invers)  (Tema 11) 81 %
Sykkelen har vært ved inngangen til Baneheia (Tema 3) 30 %
Nøytralisering av mobilbeviset (Tema 10 og 14) 3 %
At K lyver (Tema 14) 27 %
A snakker sant om drapsvåpenet (Tema 4) 13 %