Oppsummering Samarbeidshypotesen
Sannsynlighets sum indikatorer 94 %
Betingelser 0,00013611
Total sannsynlighet 0,012820 %
Indikasjoner
De må ha vært to for å holde kontroll (Tema 2) 3 % 3 %
K sine tidligere historier (Tema 6) 1 % 3,94 %
A lyver om drapsvåpnet for å distansere seg (Tema 4) 87 % 87,90 %
De har gitt hverandre alibi (Tema 7) 15 % 89,71 %
DNA beviser to gjerningspersoner (Tema 9) 29 % 92,73 %
Sammenfall med vitneobservasjoner 0 % 92,73 %
Begge var sett sammen før og etter hendelsen (Tema 19)  0 % 92,73 %
At de begge spurte etter hverandre da de ble arrestert (Tema 20) 20 % 94,19 %
Betingelser
De har planlagt dette sammen (Tema 1) 8,33 %
Gjerningsmannsprofilen (invers) Tema 11. 81,00 %
Sannsynligheten for at A lyver (Tema 12) 100 %
Sykkelen har vært ved inngangen til Baneheia (Tema 3) 30 %
Nøytralisering av mobilbeviset (Tema 10 og 14) 3 %
Sannsynlighet for at sakkyndige ble lurt av A (Tema 12)  98 %
Sannsynligheten for at K lyver (Tema 14) 27 %