Oppsummering Solohypotesen
Sannsynlighets sum indikatorer 100 %
Betingelser 0,51930
Total sannsynlighet 51,91 %
Indikasjoner
K innrømmer ikke skyld (Tema 13) 5 % 5 %
K sin troverdighet (Tema 15) 80 % 81,00 %
A lyver om drapsvåpenet (Tema 4) 87 % 97,61 %
Jan Olav Olaussen sitt vitnemål (Tema 8) 0 % 97,61 %
Mobilbeviset (Tema 10 og 14) 97 % 99,94 %
Statistikk på at det vanligvis er en person involvert (Tema 11) 19 % 99,95 %
At K aldri har innrømmet deltakelse (Tema 13) 5 % 99,95 %
Manglende observasjoner av K i Baneheia (Tema 17) 20 % 99,96 %
Morens vitnemål (Tema 18) 0 % 99,96 %
Betingelser
Det er mulig for én person å gjøre dette alene(Tema 2) 97 %
At dette var planlagt av A alene (Tema 1) 83 %
Sannsynligheten for at A lyver (Tema 12) 100 %
At sakkyndige Olaf Bakke ble lurt av A (Tema 12)  98 %
A må ha skaffet drapsvåpenet (Tema 16) 92 %
Nøytralisering av DNA beviset (Tema 13) 71 %