Det er mulig for én person å gjøre dette alene
Disse fungerer som betingelser og må multipliseres
Betingelser:
Å lokke dem til åstedet 99 %
Å kontrollere dem med kniv i terreng som gjør det vanskelig å rømme 99 %
Å blende dem med klærne deres 99 %
Total 97 % Betingelse for H1
Det er umulig for én person å gjøre dette alene
Hele mulighetsrommet 100 %
Konurrerende hypotese 97 %
Total 3 % Inikator for H1 og for H2