Bløffet A om drapsvåpenet?
Sannsynligheten for at kniven som naboen fant, er identisk med den kniven som K og A omtaler 80 %
Sannsynligheten for at kniven er korrekt sjekket ut av saken 95 %
Sannsynligheten for at begge disse er tilfellet (som jo totalt undergraver A sin historie) 76 % 76 % 76 %
Sannsynligheten for at beskrivelsen av rengjøring av kniven er konstruert i hensikt å nagle K 25 % 82 %
Inkonsistente forklaringer 30 % 87 %
Total
Invers hypotese
A snakker sant om drapsvåpenet 13 %