DNA beviset
Fullt DNA bevis  100 % 100 %
Svekkelse av DNA beviset
En av prøvene (B24) gav utslag på fire menn 25 % 25 %
B25 varierer i resultat 20 % 40 %
Testen lot seg ikke gjenskape i 2010 20 % 52 %
C25 ble testet fem ganger med varierende resultat 10 % 57 %
Muligheten for forurensing av prøvene 15 % 63 %
Overfølsom analysemetode som øker sannsynlighet for bakgrunnsstøy 20 % 71 % 71 %
Sannsynlighet for at DNA beviser viser to gjerningsmenn 29 %