Gjerningsmannsprofilen gir indikasjoner på at det bare var en gjerningsmann.
Seksuelle overgrep begås vansligvis bare av en gjerningsmann 10 % 10 %
Sammenfall i måten drapene ble utført på 10 % 19,00 %
Situasjonsspor etter en gjerningsmann på åstedet 0 % 19,00 %
Indikasjon ført opp på hovedhypotesen 19,00 %
Betingelse ført opp på dominans og samarbeidshypotesen (invers) 81,00 %