Tema 12 A Troverdighet
Dersom det er betydelig sannsynlighetsovervekt for at A bevisst lyver og tilpasser, nedskrives troverdigheten til angitt verdi.
Terskel for å nedskrive: Over  70 %
Nedkrivinsverdi dersom terskelen overskrides 50 %
Ytterligere nedskrivning som følge av rikelig handlingsrom for manipulasjon 5 %
Resultat 45,00 %
Betingelsen for Samarbeidshypotesen og solo-hypotesen er den samme som sannsynligheten for at A lyver.
Verdien av denne 100 %
Insikasjoner på løgn
 Responsen på mobilbeviset er svært lite troverdig 97 % 97 %
Nektet først for overgrep, endret kun under trykket av bevis 0 % 97 %
Feil forklaring om hvem han voldtok 5 % 97 %
Ingen observasjoner av sykkelen på tross av mange som var der. 70 % 99 %
 Beskrivelse av begges observasjon ved utsiktspunkt stemmer ikke med tidspunkter 60 % 100 %
 Forklaring utelukker at jentenes klær var byttet om. 50 % 100 %
Jentene blir funnet oppå hverandre i motsatt rekkefølge av hva A har forklart 80 % 100 %
Plastpose i feil søppelkasse 40 % 100 %
Påstander om at han hadde skrevet dagbok kunne ikke verifiseres 50 % 100 %
Forklainger om Kniven 87 % 100 %
Ble sakkyndige lurt
Sannsynlighet for at A lyver 100 %
Prinsipiell redukajon 2 %
Sannsynlighet for at sakkyndige ble lurt 98 %
Sannsynlighet for at Sakkyndige ikke ble lurt 2 %