Tema 14: Nøytralisering av mobilbeviset
Punkt 1 Mobilen i sykkelveska 10 %
Punkt 2 De påtreffer jentene 95 %
Punkt 5 Begår ugjerningene helt eller delvis i løpet av 16 minutter 50 %
Punkt 6 K sender SMS mens A «rydder opp» 95 %
Disse er forutsetninger dermed blir resultatet produktet av disse 5 %
Fratrekk andre momenter som gjør denne tilpassningen usannynlig 2 %
Total estimat nøyralisering av mobil beviset 3 %
Total estimat styrke på mobilbeviset 97 %