Tema 16 Hva er sannsynligheten for at A kan ha skaffet drapsvåpenet?
Indikasjoner
At A lyver om drapsvåpenet 87 % 87 %
At A har vært ibesittelse av en kniv som passer med stikkene på ofrene 40 % 92 %
Total 92 %