Tema 15 K Troverdighet
Dersom det er betydelig sannsynlighetsovervekt for at A bevisst lyver og tilpasser, nedskrives troverdigheten til angitt verdi.
Terskel for å nedskrive: Over  70 %
Nedkrivinsverdi dersom terskelen overskrides 50 %
Nedskriving som føge av at K ser ut til å huske en del feil 20 %
Resultat 80,00 %
Betingelsen for Dominanshypotesen og samarbeidshypotesen er den samme som sannsynligheten for at K lyver
Verdien av denne 27 %
Insikasjoner på løgn
Tidspunkt for A sin ankomst til K 15 % 15 %
At K så den blå kniven i verktøykassen dagen før han ble arrestert 5 % 19,25 %
At han fant kniven på fyllinga 10 % 27,33 %
Resultat 27 %