Bokmerker:Darwin i etikk og politikk

_
Alternative moralske refleksjoner
Evolusjonsteorien i våre standpunkter
Evolusjonær determinisme
Naturen som normativ basis
Paleo
Variantene bærer utv på sine skuldre