Bokmerker:Den deterministiske feilslutning

_
Den andre deterministiske feilslutning
Determofobi
Filmmetaforen