Bokmerker:Det dominante mennesket

_
Alfa effekten
Alfa mennesket
Alfa stemplet i de 10 bud
Alfa triggere
Dominans inkompatibilitet
Dominans og moral
Makt gir rett
Maktspråk
Moralsk asymmetri
Toleranserommet øker med sosial status