Bokmerker:Det forståelsesfulle mennesket

_
C5 se et annet menneske
Fortåelse sosial gevinst
Fortåelse sosial kostnad
Misforståelser
Motivasjonsanalyse