Bokmerker:Det grå mennesket

_
Den mørke siden av kognitiv mobilisering
Enablers
Kynisme
Muliggjørere
Nazismen