Bokmerker:Det komplekse mennesket

_
En filosofisk modell
Atferdsgener
Hovedmodellen for produksjon av atferd
Kaosteori
Mhc slektskap