Bokmerker:Det kontrollerte menneske

_
Emosjonell impuls
Energi oppbygging utladning
Karakterstyrke