Bokmerker:Det normale mennesket

_
Mangfold kontra normalitet
Nyanseringen mellom frik og monster
Sammenheng normalisme menneskeverd