Bokmerker:En variant av det kosmologiske gudsbevis

_
Kommentar 1
Kommentar 10
Kommentar 2
Kommentar 4
Kommentar 5
Kommentar 6
Kommentar 7
Kommentar 8
Kommentar 9
Kommentar 10
Må universet være skapt av noe allmektig
Punkt 5 universet må komme fr allmakt
Retur k1
Retur k2
Retur k4
Retur k5
Retur k6
Retur k7
Retur k8
Retur k9
Uendelighet kontra utvikling