Bokmerker:Etisk bedømmelse

_
Aktsomhet
Amoral
Kynisme
Moralsk bedømmelse av tilbøyeligheter