Bokmerker:Evolusjonsteorien

_
Art
Chardin
Darwinisme
Darwins tre betingelser
De fire forutsetninger
Den andre termodynamiske hovedsetning
Det naturlige utvalg
Evolusjonshastighet
Fire forutsentinger
Fitness
Fossilmangel
Hamilton
Hvor sannsynlig er jeg
Lamarck
Lekkasje
Malthus
Mikro makro evolusjon
Prinsipp 1
Punktualisme
Seleksjonsenhets problemet
Seleksjonstrykk
Stasis
Statistisk tilfeldighet
Steg prinsipp 1
Steg prinsipp 2
Utvikling kompleksitet