Bokmerker:Forskjellen på et middel og et formål sett i perspektiv av enkeltindivider

_