Bokmerker:Fra ånd til fysikk

_
Detaljeringsnivåer
Hjerne Ånd samspill
Kunnskap gjennom åpenbaring
Nevropsykologi