Bokmerker:Fra Analytisk etikk til empatisk etikk

_
Hva skal vi
Punkt 6: empatisk
Absolutt moral
Analytisk objektivisering
Ansvar
Begreper som etiske mål
De syv punkter
Demonisering i empatisk etikk
Empatisk etikk
Empatisk rasjonalitet
Empatisk tinærming praktisk etikk
Etikken skal anspore til god atferd
Etikken skal ikke være mål i seg selv
Etikken skal være rasjonell
Etikken skal være universal
Etikken skal være ærlig og realistisk
Fra naturlig empati til fornuft
Fri vilje i empatisk etikk
Frihet
Friheten til å forvalte eget liv
Genenes overlevelse
Handling
Hensikten helliger midlet
Hva er etikken til for
Hva er hellig
Individet og massen
Ingen etiske singulariteter
Intersubjektiv moral
Kalde rettigheter
Kjærlighet
Kjærlighetens motsetning
Kristne verdier i samfunnet
Lidelse
Livets hellighet
Makt gir ikke rett
Menneskeverd
Moral aggresjon
Moralens onde tvilling
Moralsk forfall
Naturen
Objektivisering
Plikt frihet overmakt avmakt
Relativisme
Rettferdiggjøring
Rettferdighet
Sannhet
Skade
Skadeomfang
Sorte steiner
Tingenes formål
Verktøy
Viljen til å ta plass i verden