Bokmerker:Fra Bakterie til flokkdyr

_
Biologisk kompetanse
Evne til atferd
Fra null til flercellet
Gjensidig altruisme
Gruppeseleksjon
Innovativ atferd
Kommunikasjon
Utviklin av kj°nn