Bokmerker:Fra Genom til individ

_
Arketyper
Blank slate
Bruk eller mist
Genotype til fenotype
Genpleising
Identitet
Interesser
Konfigurasjon
Mekanismern bak sosial arv
Rasjonalitet tap i tenårene
Selvskapende handlinger
Sosial arv
Transcription factor